کفتر کاکل بسر از معین • Share

  Like
کفتر کاکل بسر
 • تنظیم کننده : اندی


کفتر کاکل بسر

  متن آهنگ کفتر کاکل بسر از معین

  کفتر کاکل به سر های های
  این خبر از من ببر وای وای
  بگو به یارم
  که دوسش دارم
  بگو برگرده چشم براشم من
  خاطر خواشم من
  من برات هر چی میگفتم همه از دل بود
  همه از دل بود
  همه از دل بود
  تو برام هر چی می گفتی همه باطل بود
  همه باطل بود
  همه باطل بود
  کفتر کاکل به سر های های
  این خبر از من ببر وای وای
  بگو به یارم
  که دوسش دارم
  بگو برگرده چشم براشم من
  خاطر خواشم مندانلود کفتر کاکل بسر معین