در این دنیا از شادمهر عقیلی • Share

  Like
در این دنیا


در این دنیا

  متن آهنگ در این دنیا از شادمهر عقیلی

  ر این دنیا تک و تنها شدم من
  گیاهی در دل صحرا شدم من
  چو مجنونی که از مردم گریزد
  شتابان در پی لیلا شدم من
  چه بی اثر می خندم !
  چه بی ثمر می گریم !
  به ناکامی چرا رسوا شدم من !
  چرا عاشق چرا شیدا شدم من !
  من آن دیر آشنا را میشناسم
  من آن شیرین ادا را میشناسم
  محبت بین ما کار خدا بود
  از اینجا من خدا را می شناسم
  چه بی اثر می خندم !
  چه بی ثمر می گریم !
  به ناکامی چرا رسوا شدم من ؟!
  چرا عاشق چرا شیدا شدم من ؟!دانلود در این دنیا شادمهر عقیلی