شب بود بیابان بود از شهرام شب پره • Share

  Like
شب بود بیابان بود


شب بود بیابان بود

  متن آهنگ شب بود بیابان بود از شهرام شب پره

  شب بود بیابان بود زمستان بود

  بوران بود سرمای فراوان بود

  یارم در آغوشم هراسان بود

  از سردی افسرده و بی‌جان بود


  در فکرآن سیمینبر خوشگل

  از جسم و جان خود بودم غافل


  میخواستمش او را من از جان و دل

  میبردمش با خود سوی منزل


  گیسویش، از باد و باران گشته آشفته

  هر تار مویش گویی هزاران راز نگفته


  روزی که دل دادم نمیره از یادم

  لحظه ای که به دامش افتادم


  با لبهای چون قند، به رویم زد لبخند

  برد آنهمه رنج و غم از یادمدانلود شب بود بیابان بود شهرام شب پره

Suggest Correction of Shab Bod Biabon Bood Name or Credits