کبوتر دل (سوزان) از سوزان روشن • Share

  Like
کبوتر دل (سوزان)
 • ترانه سرا : پاکسیما


کبوتر دل (سوزان)

  متن آهنگ کبوتر دل (سوزان) از سوزان روشن

  به من بگو دروغاتو
  یا اینکه اون قسمهاتو
  دستای سرد سردتو
  یا بوسه های گرمتو
  اون خنده هاو دلبریت
  یا وعده های سرسری
  کدومو باور بکنم
  موندم من و ناباوری

  اون شکوه و شکایتو
  اون گوشه و کنایتو
  حرفای عاشقونتو
  یادم بدم بهونتو
  اون خنده هاو دلبریت
  یا وعده های سرسری
  کدومو باور بکنم
  موندم من و ناباوری

  این دل بیقرارت
  یا پای در فرارت
  وای که شدم شکارت
  این دل و اون دل نکن
  خیال باطل نکن
  کارمو مشکل نکن
  برای با تو بودن
  تا کی باید صبر کنم
  تو این آشفته بازار
  من چی رو باور کنم

  طفلی کبوتر دل
  بدجوری شد اسیرت
  پرش شکسته اما
  باز می خوره فریبت
  چی کار کنم که این دل
  از تو نمیشه غافل
  منو دیوونه کرده
  اما نمیشه عاقل


  اون خنده هاو دلبریت
  یا وعده های سرسری
  کدومو باور بکنم
  موندم من و ناباوریدانلود کبوتر دل (سوزان) سوزان روشن

Suggest Correction of Kabootareh Del by Susan Roshan Name or Credits