عروسی از سرژیک • Share

  Like
عروسی


عروسی

  متن آهنگ عروسی از سرژیک

  ای خدای اسمون چه دنیای یه رنگی
  ای عروس ترمه پوش چقدر نازو قشنگی
  ای خدای اسمون چه دنیای یه رنگی
  ای عروس ترمه پوش چقدر نازو قشنگی

  بیا بیا ببینمت چه خوشگلو ملوس شدی
  بیا بیا ببینمت زیبا ترین عروس شدی
  بیا بیا ببینمت چه خوشگلو ملوس شدی
  بیا بیا ببینمت زیبا ترین عروس شدی

  بیاین دورش بچرخین
  دست بزنیم برقصیم
  بیاین به جشنو شادی
  عروسی دومادی
  بیاین دورش بچرخین
  دست بزنیم برقصیم
  بیاین به جشنو شادی
  عروسی دومادی

  گل یاس سپیدش اومد تو خونه
  توی گلدون تو پنجره زده جوونه
  گل یاس سپیدش اومد تو خونه
  اومد تو خونه
  توی گلدون تو پنجره زده جوونه
  زده جوونه
  زیر پاهاش بریزین سبد سبد گل
  دو پرستو رسیدن به اشیانه
  زیر پاهاش بریزین سبد سبد گل
  دو پرستو رسیدن به اشیانه

  وقتی گلت زد جوونه عروس میاد بخونه
  وقتی خدا عشقو بت داد ببوسش عاشقونه
  وقتی گلت زد جوونه عروس میاد بخونه
  وقتی خدا عشقو بت داد ببوسش عاشقونه

  بیاین دورش بچرخین
  دست بزنیم برقصیم
  بیاین به جشنو شادی
  عروسی دومادی
  بیاین دورش بچرخین
  دست بزنیم برقصیم
  بیاین به جشنو شادی
  عروسی دومادی

  ای خدای اسمون چه دنیای یه رنگی
  ای عروس ترمه پوش چقدر نازو قشنگی
  ای خدای اسمون چه دنیای یه رنگی
  ای عروس ترمه پوش چقدر نازو قشنگی

  بیا بیا ببینمت چه خوشگلو ملوس شدی
  بیا بیا ببینمت زیبا ترین عروس شدی
  بیا بیا ببینمت چه خوشگلو ملوس شدی
  بیا بیا ببینمت زیبا ترین عروس شدی

  بیاین دورش بچرخین
  دست بزنیم برقصیم
  بیاین به جشنو شادی
  عروسی دومادی
  بیاین دورش بچرخین
  دست بزنیم برقصیم
  بیاین به جشنو شادی
  عروسی دومادیدانلود عروسی سرژیک

Suggest Correction of Aroosi Name or Credits