زلیخا از مارتیک • Share

  Like
زلیخا


زلیخا

  متن آهنگ زلیخا از مارتیک

  زلیخا آی زلیخا با این همه خاطرخواه
  بگو تو راستی راستی من واسه چی می خواستی
  من واسه چی می خواستی

  فهمیدی بت پرستم چه کاری دادی دستم
  خنجر قتل بستی به جنگ من نشستی
  زلیخا آی زلیخا با این همه خاطرخواه
  بگو تو راستی راستی من واسه چی می خواستی

  میدون جنگی می خواستی یار زرنگ می خواستی
  با همه در ستیزی شهرو به هم می ریزی
  زلیخا آی زلیخا با این همه خاطرخواه
  بگو تو راستی راستی من و واسه چی می خواستی

  نه ماهیاتو نون دادم
  نه جوجه هاتو دون دادم
  نه مثل اون خاطرخوات عشق و بهت نشون دادم
  نه شهسوار قصه هات
  نه بی قرار بوسه هات
  نه حتی یه سنگ صبور برای پای غصه هات

  زلیخا آی زلیخا با این همه خاطرخواه
  بگو تو راستی راستی من واسه چی می خواستی
  من واسه چی می خواستیدانلود زلیخا مارتیک

Suggest Correction of Zoleykha by Martik Name or Credits