شب شیشه ای از گوگوش • Share

  Like
شب شیشه ای


شب شیشه ای

  متن آهنگ شب شیشه ای از گوگوش

  lمابه هم محتاجیم مثل دیونه به خواب
  مثل گندم به زمین مثل شوره زار به اب
  ما به هم محتاجیم مابه هم محتاجیم
  مابه هم محتاجیم مثل ما به ادما
  متل یه ماهی به اب مثل ادم به حوا
  ما به هم محتاجیم مابه هم محتاجیم

  دستامون از هم اگه دور بمونه شب شیشه ای دیگه نمی شکنه از تو این شیشه ای همیشگی خورشید مقوایی سر میزنهبه عزای دوری دستای ما کوچه ها ساکت بی صدا میشن بوی رخوت همه جا رو میگیره همه ی درها به غربت وا می شن جاده هامون که به خورشید می رسن مثل تاریکی بی انتها میشن

  ما به هم محتاجیم مثل دیونه به خواب مثل گندم به زمین مثل شوره زار به اب
  ما به هم محتاجیم مابه هم محتاجیم ما به هم محتاجیم مابه هم محتاجیمدانلود شب شیشه ای گوگوش