از تو تنها شدم از سیمین غانم • Share

  Like
از تو تنها شدم
 • آهنگ ساز : فریدون شهبازیان
 • ترانه سرا : فرهاد شیبانی


از تو تنها شدم

  متن آهنگ از تو تنها شدم از سیمین غانم

  گل گلدون من شکسته در باد
  تو بیا تا دلم نکرده فریاد
  گل شب بو دیگه شب بو نمیده
  کی گل شب بو رو از شاخه چیده
  گوشهء آسمون پر رنگین گمون
  من مثل تاریکی تو مثل مهتاب
  اگه باد از سر زلف تو نگذره
  من میرم گم میشم تو جنگل خواب

  گل گلدون من ماه ایوون من
  از تو تنها شدم چو ماهی از آب
  گل هر آرزو رفته از رنگ و بو
  من شدم رودخونه دلم یه مرداب

  آسمون آبی میشه
  اما گل خورشید
  رو شاخه های بید
  دلش میگیره
  دره مهتابی میشه
  اما گل مهتاب
  از برکه های آب
  بالا نمیره
  تو که دست تکون میدی
  به ستاره جون میدی
  میشکفه گل از گل باغ
  وقتی چشمات هم میاد
  دو ستاره کم میاد
  میسوزه شقایق از داغ

  گل گلدون من ماه ایوون من
  از تو تنها شدم چو ماهی از آب
  گل هر آرزو رفته از رنگ و بو
  من شدم رودخونه دلم یه مردابدانلود از تو تنها شدم سیمین غانم