پیشکش از لیلا فروهر • Share

  Like
پیشکش
 • آهنگ ساز : مهرداد آسمانی
 • ترانه سرا : همایون هوشیارنژاد


پیشکش

  متن آهنگ پیشکش از لیلا فروهر

  رسـم ورســوم عـاشــقـی اگـر دوبـاره بـاب بشه
  نمی ذارم سلام عشق این دفعه بی جواب بشه

  سـهـم مـن از نـگـاه تـو اگـر خـیـال وخـواب بشه
  نـمـی ذارم خـــونـه دل روی ســرم خــراب بشه

  پیشکش دل های شما عطر گلای رازقی
  بنا شده دل بمیره به رسم عشق و عاشقی

  پیشکش دل های شما عطر گلای رازقی
  بنا شده دل بمیره به رسم عشق و عاشقی

  اونچه دلو می سوزونه قحطی آشناییه
  حسرت عاشق شدن وبی کسی و تنهاییه

  اونچه با دل نمی شه گفت قصه بی وفاییه
  قصه دل شکستن و بریدن و جداییه

  عاشقی میشه پیشه کردبا عشق میشه ریشه کرد
  حتی دلای سنگی رو از جنش شیشه میشه کرد
  از جنس شیشه میشه کرد

  پیشکش دل های شما عطر گلای رازقی
  بنا شده دل بمیره به رسم عشق و عاشقی

  پیشکش دل های شما عطر گلای رازقی
  بنا شده دل بمیره به رسم عشق و عاشقی

  اونچه دلو می سوزونه قحطی آشناییه
  حسرت عاشق شدن وبی کسی و تنهاییه

  اونچه با دل نمی شه گفت قصه بی وفاییه
  قصه دل شکستن و بریدن و جداییه

  عاشقی میشه پیشه کردبا عشق میشه ریشه کرد
  حتی دلای سنگی رو از جنش شیشه میشه کرد
  از جنس شیشه میشه کرد

  پیشکش دل های شما عطر گلای رازقی
  بنا شده دل بمیره به رسم عشق و عاشقی

  پیشکش دل های شما عطر گلای رازقی
  بنا شده دل بمیره به رسم عشق و عاشقی

  پیشکش دل های شما عطر گلای رازقی
  بنا شده دل بمیره به رسم عشق و عاشقی

  پیشکش دل های شما عطر گلای رازقی
  بنا شده دل بمیره به رسم عشق و عاشقیدانلود پیشکش لیلا فروهر