مادر از لیلا فروهر • Share

  Like
مادر


مادر

  متن آهنگ مادر از لیلا فروهر

  تو که عاشق ترین عاشقایی
  فرشته ای واسه عرش کبریایی

  تو ای مادر صفا و شور خونه
  برکت وجودت نور خونه

  اگه بـا این تـرانه حـقیـرم
  سر و پاتو من از طلا بگیرم
  هنوز شرمندتم ای نازنینم
  کلام اولم ای بهترینم

  مادر تویی جون پناه من
  مادر تویی تکیه گاه من

  مادر تویی جون پناه من
  مادر تویی تکیه گاه من

  مادر مـادر مــادر

  تـویـی بالا تـرین معراج یک زن
  تو عـمـری و تـو جونی پـاره تن

  به قربون دو دسـت مـهـربونـت
  بکش دست نوازش بر سـر من

  سرم رو باز بذار به روی شونت
  بـخـون لالایـی های عاشقونت

  بـگو بـا مـن خـدای مـا بــزرگــه
  فــدای اون دعـاهای شبــونـت

  مادر تویی جون پناه من
  مادر تویی تکیه گاه من

  مادر تویی جون پناه من
  مادر تویی تکیه گاه من

  مادر مـادر مــادر

  خدا از خاک عشق تو رو سرشته
  فـرســتـاده از آســمـون فـرشته
  تـا در آغــوش امـن خـود بـگـیـرم
  کـه ایـن یـک ذره جا مثـل بهشته

  بـــمـیــرم مـن اگـر بـا غصـه وغـم
  گـذاشتــم روی دوشـت کوله باری

  بشه ای کاش نگاهم سایه ساری
  که روی چـشــم مـن قـدم بـذاری

  بمـون مادر که دل بی تو می گیـره
  دل کـوچـیـک مـن پـیـش تو شیـره

  نشه کم سایه تو از سر من
  خدا هرگز تو رو از من نگیره

  مادر تویی جون پناه من
  مادر تویی تکیه گاه من

  مادر تویی جون پناه من
  مادر تویی تکیه گاه من

  مادر مـادر مــادردانلود مادر لیلا فروهر

Suggest Correction of Maadar Name or Credits