ساز و آواز از محمدرضا شجریان • Share

  Like
ساز و آواز


ساز و آواز

  متن آهنگ ساز و آواز از محمدرضا شجریان

  آخ ...... دلی دیروم چو مرغ پاشکسته
  چوکشتی برلبه دریا نشسته
  همه گویند طاهر تار بنواز
  صدا چون میدهد تاره شکسته
  عزیزا کاسه چشموم سرایت
  میونه هردو چشموم جای پایت
  ازان ترسوم که غافل پانهی
  بازنشینه خاره مژگانت به پایت به پایت به پایتیار.. ای ..دل... خدایم
  به کشت خاطروم جزغم نروید
  به باغوم جز گل ماتم نروید....خدا دلوم...جانم...
  به صحرای دل بی حاصل ما
  گیاه ناامیدی هم نرویدنروید..نرویدای دل ای جانم..اخ. ..
  عزیزه من وای گیاه ناامیدی هم نرویددانلود ساز و آواز محمدرضا شجریان