عروس خلیج از شیلا • Share

  Like
عروس خلیج
 • آهنگ ساز : حسن شماعی زاده
 • تنظیم کننده : شهرام آذر
 • ترانه سرا : کوجی زادوری


عروس خلیج

  متن آهنگ عروس خلیج از شیلا

  آبادان شهر وفاس
  غروباش چه با صفاس
  آبادان شهر وفاس
  غروباش چه با صفاس
  شهر ما شهر خداس
  عروسه خلیج فارس
  عروسه خلیج فارس
  عاشقی تو آبادان
  مثل عشق تو قصه هاس
  عاشقی تو آبادان
  مثل عشق تو قصه هاس
  مثل دریای جنوب
  تن داغ ماسه هاس
  تن داغ ماسه هاس

  غروبا که میشه میرم به کارون
  به دیدارش میرم به زیر بارون
  غروبا که میشه میرم به کارون
  به دیدارش میرم به زیر بارون
  سوار لنج باری میریم عاشق سواری
  همین روزای عشقه میمونه یادگاری
  سوار لنج باری میریم عاشق سواری
  همین روزای عشقه میمونه یادگاری
  آبادان شهر وفاس
  غروباش چه با صفاس
  آبادان شهر وفاس
  غروباش چه با صفاس
  شهر ما شهر خداس
  عروسه خلیج فارس
  عروسه خلیج فارس

  همه دنیا را بگردی خاک خوزستان نمیشه
  هر چی خوشتیپه تو دنیا بچه آبادان نمیشه
  همه دنیا را بگردی خاک خوزستان نمیشه
  هر چی خوشتیپه تو دنیا بچه آبادان نمیشه
  همه شیک پوش و اعیونن
  شیطون و شیرین زبونن
  باوفا و دست و دلباز
  بزنم به تخته پولساز
  آبادان شهر وفاس
  غروباش چه با صفاس
  آبادان شهر وفاس
  غروباش چه با صفاس
  شهر ما شهر خداس
  عروسه خلیج فارس
  عروسه خلیج فارس
  عاشقی تو آبادان
  مثل عشق تو قصه هاس
  عاشقی تو آبادان
  مثل عشق تو قصه هاس
  مثل دریای جنوب
  تن داغ ماسه هاس
  تن داغ ماسه هاس

  همه دختراش قشنگن
  سبزه و زبر و زرنگن
  همه دختراش قشنگن
  سبزه و زبر و زرنگن
  شوخن و شیرین و طناز
  عاشق رقصن و آواز
  عاشق رقصن و آواز
  سوار لنج باری میریم عاشق سواری
  همین روزای عشقه میمونه یادگاری
  سوار لنج باری میریم عاشق سواری
  همین روزای عشقه میمونه یادگاری
  آبادان شهر وفاس
  غروباش چه با صفاس
  آبادان شهر وفاس
  غروباش چه با صفاس
  شهر ما شهر خداس
  عروسه خلیج فارس
  عروسه خلیج فارس
  عاشقی تو آبادان
  مثل عشق تو قصه هاس
  عاشقی تو آبادان
  مثل عشق تو قصه هاس
  مثل دریای جنوب
  تن داغ ماسه هاس
  تن داغ ماسه هاسدانلود عروس خلیج شیلا