شب نیلوفری از ابی • Share

  Like
شب نیلوفری
 • آهنگ ساز : سیاوش قمیشی
 • تنظیم کننده : شوبرت آواکیان
 • ترانه سرا : ایرج جنتی عطائی


شب نیلوفری

  متن آهنگ شب نیلوفری از ابی

  باید از عطر اقاقی تو رو آغاز کنم
  با صدای خیس بارون تو رو آواز کنم
  از تماشای قناری به تو پرواز کنم
  به تو پل میزنم از بهانه هامو
  از همه شبانه ها مو
  میرسم به تو دوباره
  بوی عطرتو میدن ترانه هامو
  پر اسمت میشن عاشقانه هامو
  از گل و شعر و ستاره
  میرسم به تو دوباره
  نیستی اما یادت اینجاست
  وقت گل کردن رویاست


  به تو من میرسم از این شب نیلوفری
  به تو میرسم من از این راه خاکستری
  به تو که خاطره هامو به همیشه میبری
  به تو پل میزنم از بهانه ها مو
  از همه شبانه ها مو
  میرسم به تو دوباره
  بوی عطر تو میدن ترانه هامو
  پر اسمت میشن عاشقانه هامو
  از گل و شعر و ستاره
  میرسم به تو دوباره
  نیستی اما یادت اینجاست
  وقت گل کردن رویاستدانلود شب نیلوفری ابی