خوابم از گروه سیلوئت • Share

  Like
خوابم
 • آهنگ ساز : شهبال شب پره
 • تنظیم کننده : شهبال شب پره
 • ترانه سرا : شهبال شب پره


خوابم

  متن آهنگ خوابم از گروه سیلوئت

  هیس خوابه
  این دل دیوونه میدونه اگه بتونه میخواد بمونه
  با تو با تو با تو با تو
  این چشم دیگه خواب نداره قرار نداره یه دم می باره
  بی تو بی تو بی تو بی تو
  این تن خسته جون می گیره آروم می گیره اگه بشینه
  با تو با تو با تو با تو
  میاد قاصد عشق من به دیدارم نمیدونم که من خوابم یا بیدارم میاد از راه دور اونی که دوسش دارم نمیدونم که من خوابم یا بیدارم(نمیدونم که من خوابم یا بیدارم)
  هیس خوابه
  خوابم خوابم خوابم یا بیدار رسید لحظه ی دیدار
  خوابم خوابم خوابم یا بیدار رسید لحظه ی دیدار
  تو خورشید منی ماه منی با نور میایی تو خورشید منی ماه منی با نور میایی
  سپیده نزنه صبح ندمه تا تو نیایی دارم حال و هوای با تو بودن نباشه نباشه نباشه بی تو هیجا جای موندن
  خوابم خوابه خوابم خوابه خوابم خوابم خوابم یا بیدار رسید لحظه ی دیدار
  خوابم خوابه خوابم خوابه خوابم خوابم خوابم یا بیدار رسید لحظه ی دیدار
  این دل دیوونه میدونه اگه بتونه میخواد بمونه
  با تو با تو با تو با تو
  این چشم دیگه خواب نداره قرار نداره یه دم می باره
  بی تو بی تو بی تو بی تو
  این تن خسته جون می گیره آروم می گیره اگه بشینه
  با تو با تو با تو با تو

  میاد قاصد عشق من به دیدارم نمیدونم که من خوابم یا بیدارم میاد از راه دور اونی که دوسش دارم نمیدونم که من خوابم یا بیدارم(نمیدونم که من خوابم یا بیدارم)
  هیس خوابه
  خوابم خوابم خوابم یا بیدار رسید لحظه ی دیدار
  خوابم خوابم خوابم یا بیدار رسید لحظه ی دیداردانلود خوابم گروه سیلوئت

Suggest Correction of Khabam Name or Credits