خاطر خواه از عهدیه • Share

  Like
خاطر خواه


خاطر خواه

  متن آهنگ خاطر خواه از عهدیه

  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  هی گشتمو گشتم همه دنیا رو گشتم
  چه حرفایی که شنیدم چه چیزایی که ندیدم

  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  خاطر خوام میدونم خواطرخوام داغونم
  خاطر خواه چشم سیاتم من تو نوری تو ماهی فدات شم الهی

  خاطر خواه چشم سیاتم من
  خاطر خواه چشم سیاتم من
  اره یار زیاده عاشق غمخوار زیاده قلب گرفتار زیاده
  عشق اگر عشق باشه یار اگر یار باشه
  روز بیداری عشق خبردار باشه واااای
  تویی خوبو مهربونم توی دنیا همزبونم
  برات میمونم دردت به جونم
  اره یار یار یار مهربونننننم
  دددردت به جونم
  اره یار یار یار مهربونننننم
  دددردت به جونم

  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  هی گشتمو گشتم همه دنیا رو گشتم
  چه حرفایی که شنیدم چه چیزایی که ندیدم

  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  خاطر خوام میدونم خواطرخوام داغونم
  خاطر خواه چشم سیاتم من تو نوری تو ماهی فدات شم الهی

  خاطر خواه چشم سیاتم من
  خاطر خواه چشم سیاتم من
  خاطر خوام میدونم خواطرخوام داغونم
  خاطر خواه چشم سیاتم من تو نوری تو ماهی فدات شم الهیدانلود خاطر خواه عهدیه

Suggest Correction of Khater Khah by Ahdieh Name or Credits