چی میشد از اندی • Share

  Like
چی میشد


چی میشد

  متن آهنگ چی میشد از اندی

  عشق من تموم آرزوی من چی می شد یکبار نگاه کن تو چشام
  آخه چشمام میتونن بهت بگن که من از تو جز تو چیزی نمیخوام

  هر کسی تو چشم من خیره بشه غم تنهاییم رو باور میکنه
  آرزومه که یه روز چشم من تو رو با من آشنا تر بکنه
  اگه تو یه روزی مال من بشی میرسم به قله ی آرزوهام
  به خدا اگه تو مال من بشی دیگه من از خدا هیچی نمیخوام
  چی می شد اگه می شد یه روزی عاشقم بشی
  آرزوهام میمیرن اگه تو مال من نشی
  چی می شد اگه می شد یه روزی عاشقم بشی
  به خدا من میمیرم اگه تو مال من نشی
  وقت دیدار دلم رو به زیر پاهات میزارم
  نمیدونی که چقدر می خوام بگم دوستت دارم
  وقتی لبخند میزنی وجودم رو آب میکنی
  وقتی از خودت میگی بدی ها رو خواب میکنی
  چی می شد اگه می شد یه روزی عاشقم بشی
  آرزوهام میمیرن اگه تو مال من نشی
  چی می شد اگه می شد یه روزی عاشقم بشی
  به خدا من میمیرم اگه تو مال من نشی

  عشق من تموم آرزوی من چی می شد یکبار نگاه کن تو چشام
  آخه چشمام میتونن بهت بگن که من از تو جز تو چیزی نمیخوام
  اگه تو یه روزی مال من بشی میرسم به قله ی آرزوهام
  به خدا اگه تو مال من بشی دیگه من از خدا هیچی نمیخوام
  چی می شد اگه می شد یه روزی عاشقم بشی
  آرزوهام میمیرن اگه تو مال من نشی
  چی می شد اگه می شد یه روزی عاشقم بشی
  به خدا من میمیرم اگه تو مال من نشی
  چی می شد اگه می شد یه روزی عاشقم بشی
  به خدا من میمیرم اگه تو مال من نشی
  چی می شددانلود چی میشد اندی

Suggest Correction of Chi Mishod Name or Credits