بلا از اندی • Share

  Like
بلا


بلا

  متن آهنگ بلا از اندی

  بلا ای بلا دختر مردم
  بلای ای بلا بوی گل گندم
  بلا اون قد رعنات
  پر از نازو کرشمه است
  نگاه کن جای پامون همون جا لب چشمست
  گل اندام گل اندام فقط من تو رو می خوام
  می ترسم که رقیبون سر رات بذارن دام
  بلا شیطون خودم
  دشمن جون خودم
  قربون خوشگلیات
  دل داغون خودم
  دل داغون خودم

  ای گل نیلوفرم، ای همه ی باورم
  دست نوازش می کشی بر سرم
  ای گل نیلوفرم، ای همه ی باورم
  آره می دونی از همه عاشقترم

  بلا شیطون خودم
  دشمن جون خودم
  قربون خوشگلیات
  دل داغون خودم
  دل داغون خودم

  ای بلا خوشگل شهر عاشقا هستی بلا
  دخترا شیطونن و تو ناقلا هستی بلا
  بلا ای بلا ای بلا دل نگرونم
  بلا ای بلا، بلا دردت به جونم

  بلا شیطون خودم
  دشمن جون خودم
  قربون خوشگلیات
  دل داغون خودم
  دل داغون خودمدانلود بلا اندی

Suggest Correction of Bala Name or Credits