یه دوستی ساده از آرش یوسفیان • Share

  Like
یه دوستی ساده


یه دوستی ساده

  متن آهنگ یه دوستی ساده از آرش یوسفیان

  آرش یوسفیان

  وقتی که می رفتیم با پای پیاده
  گفتی فقط یادت باشه یه دوستیه ساده
  هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشه
  یه روز خواستیم جدا بشیم بریم خیلی ساده
  سااااااادهده ده ده ده ده ده ....
  ده ده ده ده ده ده

  وقتی که می رفتیم با پای پیاده
  گفتی فقط یادت باشه یه دوستیه ساده، ساده، ساده
  هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشه
  یه روز خواستیم جدا بشیم بریم خیلی ساده

  این بارونه چشمام تمومی نداره
  آخه دلم برای تو یه بیقراره قراره قراره

  گفتی نمی خوامت عاشقت نمیشم
  گریه هاتم دیگه برامفایده نداره

  دیدی که عاشقت کردم خودت گفتی که فکر نمی کردم
  اینجوری عاشقت بشم
  ولی دیدی که عاشقت کردم

  اما من واسه تو میمردم
  دوسم نداشتی غصه می خوردم
  آخرش دل تو رو بردم
  آخرش دل تو رو بردم

  گفتی منو می خوای چی کار تنها برو هر جا می خوای برو

  وقتی که می رفتیم با پای پیاده
  گفتی فقط یادت باشه یه دوستیه ساده، ساده، ساده
  هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشه
  یه روز خواستیم جدا بشیم بریم خیلی ساده

  واسه تو میمردم غصتو می خوردم
  یواشکی عکستو با خودم می بردم،می بردم،می بردم
  تا صبح میشستم کنار عکست
  بیدار میموندم غصتو می خوردم

  دیدی که عاشقت کردم خودت گفتی که فکر نمی کردم
  اینجوری عاشقت بشم
  ولی دیدی که عاشقت کردم

  اما من واسه تو میمردم
  دوسم نداشتی غصه می خوردم
  آخرش دل تو رو بردم
  آخرش دل تو رو بردمدانلود یه دوستی ساده آرش یوسفیان