خاکی از ستار • Share

  Like
خاکی
 • آهنگ ساز : بابک رادمنش
 • تنظیم کننده : بابک رادمنش
 • ترانه سرا : بابک رادمنش


خاکی

  متن آهنگ خاکی از ستار

  بیا درویش بشیم خاکی و بی ریا شیم
  بغض تن را بشکنیم از من وما رها شیم
  بیا پروانه صفت به دور هم بگردیم
  زیر چتر معرفت یک دل و یک صدا شیم
  زندگی با کبرصفا نداره
  عالم فانی بقاء نداره
  اونهایی که خاکی اند
  عاشق دل پاکی اند
  پیش خدا عزیزنو
  شاه و گدا نداره
  اونهایی که خاکی اند
  عاشق دل پاکی اند
  پیش خدا عزیزنو
  شاه و گدا نداره
  افتاده شو مغرور نباش
  پروانه شو بی نور نباش

  اینهمه به مال ومنالت نناز
  یا اینکه به حسن جمالت نناز
  دو روز د نیا که منم نداره
  خوردن حرص بیش و کم نداره
  اونهایی که خاکی اند
  عاشق دل پاکی اند
  پیش خدا عزیزنو
  شاه و گدا نداره
  اونهایی که خاکی اند
  عاشق دل پاکی اند
  پیش خدا عزیزنو
  شاه و گدا نداره
  افتاده شو مغرور نباش
  پروانه شو بی نور نباش

  زندگی بذر محبت کاشتن
  نه به ناداری و نه به داشتن
  حاصل عمر گرانمایه ما نامی نیک به جا گذاشتن
  حاصل عمر گرانمایه ما نامی نیک به جا گذاشتن
  زندگی با کبرصفا نداره
  عالم فانی بقاء نداره
  اونهایی که خاکی اند
  عاشق دل پاکی اند
  پیش خدا عزیزنو
  شاه و گدا نداره
  اونهایی که خاکی اند
  عاشق دل پاکی اند
  پیش خدا عزیزنو
  شاه و گدا نداره
  افتاده شو مغرور نباش
  پروانه شو بی نور نباش
  جانانه شو منفور نباش
  افتاده شو مغرور نباش
  پروانه شو بی نور نباشدانلود خاکی ستار