یا رب از لیدا • Share

  Like
یا رب


یا رب

  متن آهنگ یا رب از لیدا

  ای خالق زمین و آسمان ها
  پروردگار عشق، خدای یکتا
  ای که تویی پناه بی پناهان
  تنها رفیق و یار بی نصیبان

  یا رب دلم گرفته از جماعت
  جماعتی که دورن از صداقت


  قسم به شبنم نشسته بر گل
  قسم به نغمه های پاک بلبل
  گناه من وفا به اهل بستس
  تنها گواه من، دل شکستس

  یا رب دلم گرفته از جماعت
  جماعتی که دورن از صداقت


  یا رب ز سر لطف، حاجتم روا کن
  به روی من عاشق، در بسته رو وا کن

  دل دور از گناه و، به من تو هدیه دادی
  نذار ناکام بمیره، تو شهر نامرادی
  دل دور از گناه و، به من تو هدیه دادی
  نذار ناکام بمیره، تو شهر نامرادی

  برگ خزانم در مسیر طوفان
  لبریزم از عذاب روزگاران
  در انتظار رحمت تو هستم
  تا بگذرم از کوچه های باران
  در انتظار رحمت تو هستم
  تا بگذرم از کوچه های باراندانلود یا رب لیدا

Suggest Correction of Ya Rab by Lida Name or Credits