نوش از مارتیک • Share

  Like
نوش
 • آهنگ ساز : مارتیک
 • ترانه سرا : زویا زاکاریان


نوش

  متن آهنگ نوش از مارتیک

  به سلامتی تو مینوشم
  که خلاص تر از می پاکیزه ای
  از گذشته تا هنوز و تا ابد
  پشت هر آواز من انگیزه ای
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  خسته بودم . مانده بودم
  از خودم . از خانه . از دوست رانده بودم
  چه به وقت آمدی ای عشق
  وقتی که دل به عزا نشانده بودم
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  روزگار ماندنت کم بود و کوتاه
  شب و روز و ساعتی بود . گاه و بی گاه
  مثل یک رگبار تند در شب مرداب
  خنکایی آمد و چند لحظه نموار
  گل شدم من . گل شدم من . گل پر پر
  دل من یک شبه دل شد . تازه و تر
  دستهایم شد پناهگاه پرنده
  شانه هایم . بام دعوت کبوتر
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  گل شدم من . گل شدم من . گل پر پر
  دل من یک شبه دل شد . تازه و تر
  دستهایم شد پناهگاه پرنده
  شانه هایم . بام دعوت کبوتر
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشمدانلود نوش مارتیک