نارفیق از داریوش • Share

  Like
نارفیق
 • آهنگ ساز : بابک افشار
 • ترانه سرا : هما میر افشار


نارفیق

  متن آهنگ نارفیق از داریوش

  ما ظاهراً رفیقان بس نارفیق بودیم
  هر پشت اعتمادی زخمی به خنجر کردیم
  زخمی به خنجر کردیم
  هر سینه رفیقی با تیغ کین دریدیم
  خودکرده‌ها چه آسان نسبت به داور کردیم
  نسبت به داور کردیم
  هر جایی هوس را تا خواهشی برآریم
  اسکندرانه مُلکی صحرای محشر کردیم
  با زورقی شکسته پارو به آب دادیم
  چشمان مادران را دریای احمر کردیم
  حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی
  در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیم
  حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی
  در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیم
  ما خون عاشقان را در لاله‌ها شکستیم
  بر حجله‌های آنان آن لاله زیور کردیم
  آن لاله زیور کردیم
  با خون آن دلیران آسان وضو گرفتیم
  در جام شهد دوستان زهر مکرر کردیم
  زهر مکرر کردیم
  هر جایی هوس را تا خواهشی برآریم
  اسکندرانه مُلکی صحرای محشر کردیم
  با زورقی شکسته پارو به آب دادیم
  چشمان مادران را دریای احمر کردیم
  حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی
  در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیم
  حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی
  در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیمدانلود نارفیق داریوش

Suggest Correction of Na Refigh Name or Credits