دعوا از حسن شماعی زاده • Share

  Like
دعوا


دعوا

  متن آهنگ دعوا از حسن شماعی زاده

  خودت میدونی که من چقدر دوست دارم
  خاطرتو میخوام جونمو میذارم
  خودت میدونی دلم واسه تو میمیره
  هر جایی که باشم سراغتو میگیره
  خدا کنه که یه روزی دوباره خونم بیایی
  با اون ناز صدات به من بگی دوسم میداری
  اگه یه دفعه دیگه تو رو بازم به چنگ بیارم
  کسی بخواد تو رو ببره اون وقت من نمیذارم
  کسی بخواد تو رو ببره اون وقت من نمیذارم
  ما که دعوا نداریم ما که دعوا نداریم
  با کسی هم کار نداریم
  ما که دعوا نداریم ما که دعوا نداریم
  با کسی هم کار نداریم
  این دل عاشق من این دل کوچک من
  عاشق دلدارشو میخواد فقط و فقط یارشو میخواد
  عاشق دلدارشو میخواد فقط و فقط یارشو میخواد
  خودت میدونی که من چقدر دوست دارم
  خاطرتو میخوام جونمو میذارمدانلود دعوا حسن شماعی زاده

Suggest Correction of Dava Name or Credits