همنفس از هایده • Share

  Like
همنفس


همنفس

  متن آهنگ همنفس از هایده

  برگرد عزیزم که مرا هم نفسی نیست
  در خونه ویرونه دل جز تو کسی نیست
  نه یادی زکسی میکنه
  نه بی تو هوسی میکنه
  دل دیوونه ای که زدی شکستی
  صدا صدای پای تو شد هوا همش هوای تو شد
  خدای او فقط تو شدی و هستی
  رسم روزگار همینه
  درد انتظار همینه و
  من میدونم و تو میدونی
  که باز میمونم و هستم
  تمام عاشقا میدونندتو کار عاشقی میمونن و
  من میدونم و تو میدونی
  که باز میمونم و هستم
  بیا تا که درین خونه برای تو کسی هست
  بیا تا که دلم بدونه که فریاد رسی هست
  بیا ای که به غیر از تو مرا هم نفسی نیست
  بیا تا که دلی هست ودر اون دل نفسی نیست
  فریاد زدستت بیداد زدستت
  رهایی که ندارم من از چشمای مستتدانلود همنفس هایده

Suggest Correction of Hamnafas Name or Credits