وای به حالش ( هایده ) از هایده • Share

  Like
وای به حالش ( هایده )


وای به حالش ( هایده )

  متن آهنگ وای به حالش ( هایده ) از هایده

  شبا همش به میخونه میرم من
  سراغ می و پیمونه میرم من
  تو این میخونه ها خسته دردم
  بدنبال دل خودم میگردم
  تو این میخونه ها خسته دردم
  بدنبال دل خودم میگردم
  دلم گم شده پیداش میکنم من
  اگه عاشقته وای به حالش
  رسواش میکنم من
  وای به حالش رسواش میکنم من

  یه روز خیمه زدی تو سرنوشتم
  منم از عاشقیم واست نوشتم
  گمون کردی هنوز پر شر و شورم
  هنوز عاشقم و خیلی صبورم
  شبا همش به میخونه میرم من
  سراغ می و پیمونه میرم من
  تو این میخونه ها خسته دردم
  بدنبال دل خودم میگردم
  تو این میخونه ها خسته دردم
  بدنبال دل خودم میگردم
  دلم گم شده پیداش میکنم من
  اگه عاشقته وای به حالش
  رسواش میکنم من

  تو که قدر وفامو ندونستی
  میشد یرنگ بمونی نتونستی
  گمون نکن تو دستات یه اسیرم
  دیگه قلبمو از تو پس میگیرم
  شبا همش به میخونه میرم من
  سراغ می و پیمونه میرم من
  تو این میخونه ها خسته دردم
  بدنبال دل خودم میگردم
  تو این میخونه ها خسته دردم
  بدنبال دل خودم میگردم
  دلم گم شده پیداش میکنم من
  اگه عاشقته وای به حالش
  رسواش میکنم من
  دلم گم شده پیداش میکنم من
  اگه عاشقته وای به حالش
  رسواش میکنم من
  دلم گم شده پیداش میکنم من
  اگه عاشقته وای به حالش
  رسواش میکنم مندانلود وای به حالش ( هایده ) هایده

Suggest Correction of Vay Beh Halesh ( Hayedeh ) Name or Credits