خسته ( موسیقی فیلم زنجیری ) از فرهاد مهراد • Share

  Like
خسته ( موسیقی فیلم زنجیری )


خسته ( موسیقی فیلم زنجیری )

  متن آهنگ خسته ( موسیقی فیلم زنجیری ) از فرهاد مهراد

  جغد بارون خورده ای تو کوچه فریاد میزنه
  زیر دیوار بلندی یه نفر جون میکنه
  کی میدونه تو دل تاریک شب چی میگذره
  پای برده های شب اسیر زنجیر غمه
  دلم از تاریکیها خسته شده
  همه ی درها به روم بسته شده
  من اسیر سایه های شب شدم
  شب اسیر تور سرد اسمون
  پا به پای سایه ها باید برم
  همه شقه شقه تا دیگ جنون
  دلم از تاریکیها خسته شده
  همه ی درها به روم بسته شده
  چراغ ستاره من رو به خاموشی میره
  بین مرگ و زندگی اسیر شدم باز دوباره
  تاریکی با پنجه های سردش از راه میرسه
  توی خاک سرد قلبم بذر کینه می کاره
  دلم از تاریکیها خسته شده
  همه ی درها به روم بسته شده
  مرغ شومی پشت دیوار دلم
  خودشو این ور و اون ور میزنه
  تو رگهای خسته ی سرد تنم
  ترس مردن داره پر پر میزنه
  دلم از تاریکیها خسته شده
  همه ی درها به روم بسته شدهارسال آهنگ خسته ( موسیقی فیلم زنجیری )

Suggest Correction of Khasteh (From Zanjiri) Name or Credits