باغ بلور از ابی • Share

  Like
باغ بلور
 • آهنگ ساز : حسن شماعی زاده
 • تنظیم کننده : ناصر چشم آذر
 • ترانه سرا : منصور تهرانی


باغ بلور

  متن آهنگ باغ بلور از ابی

  من و تو مسافر شب رو به سوی شهر خورشید
  خسته از این رهسپاری زیر سایه های تردید
  سبزیه مزرعه مونو دست خشک باد سپردیم
  توی شهر بی ترحم از غم بی کسی مردیم

  هوای برگشتنم بود اگه بال و پری داشتم
  بر می گشتم اگه اینجا خودمو جا نمی ذاشتم

  واسه بیگانگی ما هیچ نگاهی آشنا نیست
  آدما رنگ و وارنگن اما هیچ کی شکل ما نیست
  گر چه تو باغ بلوریم اما جنس شیشه نیستیم
  با تنای کاغذیمون توی دست آب شکستیم

  هوای برگشتنم بود اگه بال و پری داشتم
  بر می گشتماگه اینجا خودمو جا نمی ذاشتم..

  چیه سوغات من و تو وقت برگشتن از اینجا
  بشکنیم سد شبو تا برسیم به صبح فردا
  می تونیم با هم بخونیم دوباره شعر رهایی
  پر فریاد شه گلومون جای بغض و بی صدایی

  هوای برگشتنم بود اگه بال و پری داشتم
  بر می گشتم اگه اینجا خودمو جا نمی ذاشتم..دانلود باغ بلور ابی