چرا گریه چرا اشک از فیروزه • Share

  Like
چرا گریه چرا اشک


چرا گریه چرا اشک

  متن آهنگ چرا گریه چرا اشک از فیروزه

  اون کی بود قلب منو تنها گذاشت
  منو همچون شب بی فردا گذاشت
  چشام از دیدن اون سیر نشده
  منو چون ساحل بی دریا گذاشت
  دا نگو دل دیگه نیست
  دل یه پارچ اتیشه
  ولی اون نامهربون مگه اصلا حالیشه
  این کی بود رفته و از دوری اون
  شب من یک شب مهتابی نشد
  یا خورشید پس ابرهای سیاه
  رفت و پنهون شد و افتابی نشد
  دا نگو دل دیگه نیست
  دل یه پارچ اتیشه
  ولی اون نامهربون مگه اصلا حالیشه
  بیا این قلبتوم بردار و برو
  دل چون برگ گلم را پس بده
  این الفبایی که من یادت دادم
  تو به اون دشمن جونم درس بده
  دا نگو دل دیگه نیست
  دل یه پارچ اتیشه
  ولی اون نامهربون مگه اصلا حالیشه
  دا نگو دل دیگه نیست
  دل یه پارچ اتیشه
  ولی اون نامهربون مگه اصلا حالیشه
  ولی اون نامهربون مگه اصلا حالیشهدانلود چرا گریه چرا اشک فیروزه