مرو ای دوست از محمد اصفهانی • Share

  Like
مرو ای دوست
 • آهنگ ساز : آریا عظیمی نژاد
 • ترانه سرا : اهورا ایمان


مرو ای دوست

  متن آهنگ مرو ای دوست از محمد اصفهانی

  مرو ای دوست مرو ای دوست
  مرو از دست من ای یارکه منم زنده به بوی تو
  به گل روی تو
  مروای دوست مرو ای دوست
  بنشین با من و دلبنشین تا برسم مگر
  به شب موی تو
  تو نباشی چه امیدی به دل خسته من
  تو که خامو شی بی توبه شام وسحر چه کنم
  با غم تو

  مروای دوست مرو ای دوست
  مرو از دست من ای یار که منم زنده به بوی تو
  به گل روی تو
  بنشین تا بنشانی نفسی آتش دل
  بنشین تا برسم مگر به شب موی تو
  تو نباشی چه امیدی به دل خسته من
  تو که خامو شی بی تو به شام وسحر چه کنم
  با غم تو
  چه کنم با دل تنها که نشد باور من
  تو و ویرانی خاموشیکوهم اگر اگر چه کنم با غم تو

  چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل
  چه کنم با این درددل من ای دل من
  چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل
  چه کنم با این درددل من ای دل م
  چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل
  چه کنم با این درددل من ای دل من
  چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل
  چه کنم با این درددل من ای دل م
  چه کنم.......دانلود مرو ای دوست محمد اصفهانی

Suggest Correction of Maro Ey Doost Name or Credits