یار میخوام از آزیتا • Share

  Like
یار میخوام


یار میخوام

  متن آهنگ یار میخوام از آزیتا

  دختر تنهای شهر دلش به تنگ اومده
  این روزا با تنهایی بر سر جنگ اومده
  دختر تنهای شهر زندگی رو دوست داره
  برای عاشق شدن بندگی رو دوست داره
  «یار میخواد یار میخواد دلبر و دلدار میخواد»
  میدونم میدونمیار وفا دار میخواد
  «یار میخواد یار میخواد دلبر و دلدار میخواد»
  میدونم میدونمیار وفا دار میخواد

  نمیشینم تک و تنها گوشه ی میخونه ها...
  نمیشم مونس و همدم برای پیمونه ها...
  نمیگردم تا سحر توکوچه ها
  ول و ویلون مثل دیوونه ها
  نمیگردم تا سحر توکوچه ها
  ول و ویلون مثل دیوونه ها
  دیگه از تنهایی بیزاره دلم
  تشنه ی یاره دلم
  لرزیدن میون سینه واسه یار
  شد فقط کار دلم

  «یار میخواد یار میخواد دلبر و دلدار میخواد»
  میدونم میدونمیار وفا دار میخواد
  «یار میخواد یار میخواد دلبر و دلدار میخواد»
  میدونم میدونمیار وفا دار میخواد

  دختر تنهای شهر دلش به تنگ اومده
  این روزا با تنهایی بر سر جنگ اومده
  دختر تنهای شهر زندگی رو دوست داره
  برای عاشق شدن بندگی رو دوست داره
  «یار میخواد یار میخواد دلبر و دلدار میخواد»
  میدونم میدونمیار وفا دار میخواد
  «یار میخواد یار میخواد دلبر و دلدار میخواد»
  میدونم میدونمیار وفا دار میخواددانلود یار میخوام آزیتا

Suggest Correction of Yar Mikham Name or Credits