دل دیوونه از آزیتا • Share

  Like
دل دیوونه


دل دیوونه

  متن آهنگ دل دیوونه از آزیتا

  من دلی دیوونه دارم که زبون سرش نمیشه
  هرچی میگم عشق دروغه ولی باورش نمیشه
  آه و ناله شده کارم اشک بیهوده میـبارم
  دل ساده شده عاشق چه کنم چاره ندام
  عاقبت به دام عشق من گرفتار شدم
  با غم و رنج و بلا روز و شب یار شدم

  ای خدا من با دلم چه کار کنم
  کجا از دستش آخه فرار کنم
  نه میشه از سینه بیرونش کنم
  نه دوایی تا که درمونش کنم
  بهتره که بسوزه تا دیگه عاشق نشه
  واسه من این بی زبون آیینه ی دق نشه
  عاقبت به دام عشق من گرفتار شدم
  با غم و رنج و بلا روز و شب یار شدم

  من دلی دیوونه دارم که زبون سرش نمیشه
  هرچی میگم عشق دروغه ولی باورش نمیشه
  آه و ناله شده کارم اشک بیهوده میـبارم
  دل ساده شده عاشق چه کنم چاره ندام
  عاقبت به دام عشق من گرفتار شدم
  با غم و رنج و بلا روز و شب یار شدم

  ای خدا من با دلم چه کار کنم
  کجا از دستش آخه فرار کنم
  نه میشه از سینه بیرونش کنم
  نه دوایی تا که درمونش کنم
  بهتره که بسوزه تا دیگه عاشق نشه
  واسه من این بی زبون آیینه ی دق نشه
  عاقبت به دام عشق من گرفتار شدم
  با غم و رنج و بلا روز و شب یار شدم
  عاقبت به دام عشق من گرفتار شدم
  با غم و رنج و بلا روز و شب یار شدم
  .......دانلود دل دیوونه آزیتا

Suggest Correction of Deleh Divooneh Name or Credits