دارم می رم به تهران از اندی • Share

  Like
دارم می رم به تهران


دارم می رم به تهران

  متن آهنگ دارم می رم به تهران از اندی

  ای بهارای آسمون
  عیدی میدم به خونمون
  داد میزنم ای جان ای جان ای جان
  دارم میرم به تهران
  دارم میرم به تهران

  ناز من بهار میاد
  گل به سبزه زار میاد
  وامیشن جوونه ها
  دلم پر از بهونه ها
  بعد اون جدایی ها
  عشق به من گفت که بیا
  عشق به من گفت که بیا

  ای بهارای آسمون
  عیدی میدم به خونمون
  داد میزنم ای جان ای جان ای جان
  دارم میرم به تهران
  دارم میرم به تهران

  به هوای یار میرم
  وای که چه بیقرار میرم
  به خدا عاشقم و به عشق اون دیار میرم
  واسه بوی کوچمون تنگه دلم تنگه دلم
  واسه محلمون تنگه دلم تنگه دلم

  ای بهارای آسمون
  عیدی میدم به خونمون
  داد میزنم ای جان ای جان ای جان
  دارم میرم به تهران
  دارم میرم به تهران

  میدونم از پنجره چقدر قشنگه منظره
  دوباره زنده میشه برام هزار تا خاطره
  من و یار مست بهار دست به دست تو کوچه ها
  یاد اون روزها به خیر که یادشون قشنگتره

  ای بهارای آسمون
  عیدی میدم به خونمون
  داد میزنم ای جان ای جان ای جان
  دارم میرم به تهران
  دارم میرم به تهراندانلود دارم می رم به تهران اندی

Suggest Correction of Daram Miram Beh Tehran by Andy Name or Credits