نگو نمیام از هایده • Share

  Like
نگو نمیام
 • ترانه سرا : جهانبخش پازوکی


نگو نمیام

  متن آهنگ نگو نمیام از هایده

  نگو نگو نمیام
  نگو نگو نمیام

  امید رو پر دادن
  دیگه سخته برام

  حالا که دست گلدون
  به ساقه گل رسیده

  حالا که عطر آشتی
  تو خونمون پیچیده

  حالا که خوب می دونی
  دلم هوا تو کرده

  حالا که بغض و کینه
  پاشو کنار کشیده

  نگو نگو نمیام
  نگو نگو نمیام

  امید رو پر دادن
  دیگه سخته برام

  آلاله غنچه کرده
  کاش بودی و میدیدی

  کبوتر بچه کرده
  کاش بودی و میدیدی

  گلها چشم انتظارن
  تا از در برسی تو

  گلها قرق بهارن
  کاش بودی و میدیدی

  میگن وقتی قاصدک
  رو دوش گل سواره

  خوشبختی میاره
  کاش بودی و میدیدی

  یه قمری توی ایوون
  داره لونه میزاره

  میگن اومده کاره
  کاش بودی و میدیدی

  حالا که دست گلدون
  به ساقه گل رسیده

  حالا که عطر آشتی
  تو خونمون پیچیده

  حالا که خوب می دونی
  دلم هوا تو کرده

  حالا که بغض و کینه
  پاشو کنار کشیده

  نگو نگو نمیام
  نگو نگو نمیام

  امید رو پر دادن
  دیگه سخته برامدانلود نگو نمیام هایده

Suggest Correction of Nagoo Nemiam Name or Credits