دستتو بذار تو دستم از حسن شماعی زاده • Share

  Like
دستتو بذار تو دستم


دستتو بذار تو دستم

  متن آهنگ دستتو بذار تو دستم از حسن شماعی زاده

  (تو چشمام نگاه کن و دستت وبذار تودستم
  غم ورو سیاه کن و دستت رو بذار تو دستم) (2)
  اگه ابر بارون بشهبارون بی امون بشه
  دل و سرپناه کن و دستتو بذار تو دستم
  تو چشام نگاه کن ودست وبذار تو دستم
  غم وروسیاه کن و دستت وبذار تو دستم

  عزیزم پربزن وهوا رو عاشقونه کن
  دست توکفتر عشق دستامو آشیونه کن
  دست من یه سبزه زار دست تو پیک بهار
  بهار دستت داده گل تودست من هزار هزار
  توچشام نگاه کن ودستتو بذار تودستم
  غم وروسیاه کن ودستتو بذار تو دستم

  بوی گل اومدهطلایه دار دستت
  گل به گل وا شدههمه بهاره دستت
  رنگارنگ همه رنگ شکفته دارم گل عشق
  یه سبد بچینم واست بیارم گل عشق
  آسمون که یک زموندل عاشقا رو می شکست
  چی شده که اومده من وتورو داده دست به دست
  اگه که سرده هوا نگاه تو آتیشم شده
  نفست پیرهن تن واسه دل عاشقم شده
  گل دستاتو بیار باغ دست من بکار
  من وباغبون کن و سرت وبذار رو شونه ام
  ابرا رو روون کن و سرت وبذار رو شونه ام
  منو همزبون کن و سرت وبذار رو شونه ام

  عزیزم پر بزن وهوا رو عاشقونه کن
  دست توکفتر عشق دستام و آشیونه کن
  دست من یه سبزه زار دست تو پیک بهار
  بهار دستت داده گل تو دست من هزار هزار
  تو چشام نگاه کن و دستتو بذار تو دستم
  غم ورو سیاه کن و دستت وبذار تو دستمدانلود دستتو بذار تو دستم حسن شماعی زاده

Suggest Correction of Dasteto Bezar Too Dastam Name or Credits