سپیده (خروس سحری) از شهرام ناظری • Share

  Like
سپیده (خروس سحری)
 • آهنگ ساز : جلال ذوالفنون
 • ترانه سرا : خیام


سپیده (خروس سحری)

  متن آهنگ سپیده (خروس سحری) از شهرام ناظری

  [آواز]

  هنگام سپیده دم خروس سحری
  هنگام سپیده دم خروس سحری
  دانی که چرا ؟
  دانی که چرا همی کند او نوحه گری

  یعنی که نمودند در آیینهء صبح
  کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

  [آواز]

  کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری


  ---
  خروس سحری با صدای شهرام ناظریدانلود سپیده (خروس سحری) شهرام ناظری