خواب ناز از گروه شی با هی • Share

  Like
خواب ناز


خواب ناز

  متن آهنگ خواب ناز از گروه شی با هی

  آهنگ خواب ناز شی با هی

  اول صبح با یاد تو از خواب ناز بیدار میشم
  به عشق دیدار تو من راهی روزگار میشم
  اول صبح با یاد تو از خواب ناز بیدار میشم
  به عشق دیدار تو من راهی روزگار میشم

  پنجره رو باز می کنم
  سوی تو پرواز می کنم
  پنجره رو باز می کنم
  سوی تو پرواز می کنم
  با اسم زیبای تو من
  روزمو آغاز می کنم
  روزمو آغاز می کنم

  بارون بیاد برف بباره
  از آسمون سنگ بباره
  سیل بیاد طوفان بشه
  زمونه تیرو تار بشه
  هرجا باشی
  بدون که پیدات می کنم


  این دل پاک و عاشق و
  فدای چشمات می کنم
  فدای چشمات می کنم

  بارون بیاد برف بباره
  از آسمون سنگ بباره
  سیل بیاد طوفان بشه
  زمونه تیرو تار بشه
  هرجا باشی
  بدون که پیدات می کنم
  بدون که پیدات می کنم

  برف بیاد
  (شوبی دوبی دوبی دوبی دو)
  گوله گوله گوله برف بیاد
  (شوبی دوبی دوبی دوبی دو)
  یار بیاد
  (شوبی دوبی دوبی دوبی دو)
  لحظه ی دیدار بیاد

  ! Heeey It s here me

  رو نرده ی ایوونمون
  کفترا آروم می شینن
  نگاه به دستام می کنن
  کی براشون دون میریزم
  رو نرده ی ایوونمون
  کفترا آروم می شینن
  نگاه به دستام می کنن
  کی براشون دون میریزم

  می گن اگه دونه بدم
  منو همراه می برن
  رو بالشون به کهکشون
  زیر طاق آسمون
  انقدر میرن میرن میرن ...
  تا تورو پیدات بکنن
  منو کنارت بشونن
  دوباره پرواز بکنن

  بارون بیاد برف بباره
  از آسمون سنگ بباره
  سیل بیاد طوفان بشه
  زمونه تیرو تار بشه
  هرجا باشی
  بدون که پیدات می کنم
  این دل پاک و عاشق و
  فدای چشمات می کنم
  بدون که پیدات می کنم

  پنجره رو باز می کنم
  سوی تو پرواز می کنم
  پنجره رو باز می کنم
  سوی تو پرواز می کنم
  با اسم زیبای تو من
  روزمو آغاز می کنم
  روزمو آغاز می کنم

  بارون بیاد برف بباره
  سیل بیاد طوفان بشه
  هرجا باشی
  بدون که پیدات می کنم
  بدون که پیدات می کنم

  ارسال از Hadi.zدانلود خواب ناز گروه شی با هی