مثلث خاطره ها(گوگوش و شمایی زاده) از گوگوش  • Share

    Like
مثلث خاطره ها(گوگوش و شمایی زاده)
  • آهنگ ساز : حسن شمایی زاده
  • ترانه سرا : اردلان سرفراز


مثلث خاطره ها(گوگوش و شمایی زاده)

    متن آهنگ مثلث خاطره ها(گوگوش و شمایی زاده) از گوگوش


دانلود مثلث خاطره ها(گوگوش و شمایی زاده) گوگوش

Suggest Correction of Mosallase Khatereha Name or Credits