عهد قدیمی از مصطفی حاجی  • Share

    Like
عهد قدیمی
  • آهنگ ساز : سهیل حقیقی
  • تنظیم کننده : سهیل حقیقی
  • ترانه سرا : صفورا نورفرد


عهد قدیمی

    متن آهنگ عهد قدیمی از مصطفی حاجی


دانلود عهد قدیمی مصطفی حاجی

Suggest Correction of Ahde Ghadimi Name or Credits