سوز نهان از پرویز مقصدی  • Share

    Like
سوز نهان
  • آهنگ ساز : پرویز مقصدی
  • تنظیم کننده : فرید صدیقی
  • ترانه سرا : هوشنگ توفیقی


سوز نهان

    متن آهنگ سوز نهان از پرویز مقصدی


دانلود سوز نهان پرویز مقصدی

Suggest Correction of Sooze Nahan Name or Credits