رفتم مرا ببخش از شکیلا • Share

  Like
رفتم مرا ببخش


رفتم مرا ببخش

  متن آهنگ رفتم مرا ببخش از شکیلا

  رفتم مرا ببخش مگو او وفا نداشت
  راهی به جز گریز برایم نمانده بود

  این ناله های زار پر از درد بی امید
  در وادی گناه و جنونم کشانده بود

  روحی مشوشم که شبی بی خبر ز خویش
  در دامن سکوت به تلخی گریستم

  نالا ز کرده ها و پشیمان ز گفته ها
  دیدم که لایق تو و عشق تو نیستمدانلود رفتم مرا ببخش شکیلا

Suggest Correction of Raftam Mara Bebakhsh by Shakila Name or Credits