ممد نوبری از شاهین نجفی • Share

  Like
ممد نوبری


ممد نوبری

  متن آهنگ ممد نوبری از شاهین نجفی

  وقتی که همه تشنه لب بوودن...
  تنها توبودی که به همه آب داادی...
  سرتو توبچگیت بریدن..
  تویی که علم داریو آزادی
  فدای مظلومیتت سید فدای غیرتو همیتت سید آخ که چه جنگایی که تو نرفتی اره سرکشو سربلندی سید تو پرده های دروغو دریدی غاعده چیه توخون غلتیدی
  توماشین،پارک و باغ و خونه خالی واسه شرف و هیسیتت جنگیدییی
  ......
  تمام قسم هام به سر تو بود فدای توشد همه ی بودو نبود
  ارسال از محمد موسویدانلود ممد نوبری شاهین نجفی