یه مردی از ابی • Share

  Like
یه مردی


یه مردی

  متن آهنگ یه مردی از ابی

  یه مردی به سن من عاشق بشه
  با موهای جوگندمی رو به روت
  چقدر فرق داره نگاهش به عشق
  تو رو می‌رسونه به هر آرزوت
  با کهنه شراب مست‌تر می‌شه شد
  نگاه کن چقدر تجربه‌ است پشت من
  نمی‌بینی خامی و پوچی ازم
  فقط گل می‌گیری تو از مشت من

  خودم کمتر از تو نفس می‌کشم
  که سهم هوامو ببخشم به تو
  تو حرف زیادی داری با خدا
  بگو تا خدامو ببخشم به تو
  ببین هر دفعه توی آغوشمی
  یه راز مگو رو بگو می‌کنم
  بمیرم دوباره به دنیا بیام
  تو رو از خدا آرزو می‌کنم

  یه مردی به سن من عاشق بشه
  به لمس تن و بوسه دلبسته نیست
  اگه از زمین و زمان خسته شه
  همین که به تو می‌رسه خسته نیست
  به تنهایی عادت نده قلبتو
  نگی هرکی عاشق شده باخته
  همین عشقی تو وجود منه
  ازم آدم بهتری ساختهدانلود یه مردی ابی

Suggest Correction of Ye Mardi Name or Credits